Abstrakt algebra med konkrete anvendelser 2
Aalborg Universitet

Master i Matematik EVU 3. Semester. 5 ECTS (2013)

Kursusholder: Diego Ruano

Litteratur:
Niels Lauritzen "Concrete abstract algebra", Cambridge University Press, 2003, ISBN: 978-0-521-53410-9 (Errata)
Jørn Justesen og Tom Høholdt, "A Course In Error-Correcting Codes". EMS Textbooks in Mathematics, 2004. ISBN 978-3-03719-001-2. Her kan man finde en række interessante Mapleworksheets og en vedligeholdt trykfejlsliste.
Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, "Handbook of Applied Cryptography", CRC Press (Kapitel 8).

Spisesedler for kurset:
Spiseseddel 1, torsdag 5. september.
Spiseseddel 2, fredag 6. september.
Spiseseddel 3, torsdag 26. september.
Spiseseddel 4, fredag 27. september.
Spiseseddel 5, torsdag 31. oktober.
Spiseseddel 6, fredag 1. november.
Spisesedler 7 og 8, torsdag 21. november.
Spisesedler 9 og 10, fredag 22. november.
Spiseseddel 11, torsdag 12. december.
Spiseseddel 12, fredag 13. december. Slides

Maple/Singular files:
Reed-Solomon codes, Example 5.2.1 and tips for decoding. [pdf]
Opgave 5.5.2 (RS-codes) [pdf]
Fatorisering af x^n-1

Links:
Decoding in DVD players: Demonstration by Tom Høholdt.
Code tables: Bounds for the parameters of linear codes.
Maple: Instalation guide (see the box on the left for choosing the operating system).
Link for downloading Maple and the license code.
David W. Joyner: Basic procedures for coding theory in Maple.
MaplePrimes: A Web community about Maple.
Sage: free open-source mathematics software.
Singular: free open-source computer algebra system.
Sage and Coding theory: by David Joyner and Robert Miller-introduces some of Sage's functionality in the theory of error-correcting codes.
Magma: Magma Computational Algebra System. Magma calculator (60 seconds)

Prøveform: Individuel mundtlig prøve med karakter efter 7-trinsskalaen og intern censur.
Spørgetime: 23/01/2013 kl. 11:00.
Eksamen: 24/01/2013. Spørgsmål