P2 2012
Aalborg Universitet

for Mat og MatØk, 2. semester

Contact: Diego Ruano

P2-Projektforslag

P2-gruppedannelsen