P2 2013
Aalborg Universitet

for Mat og MatØk, 2. semester

Contact: Diego Ruano

P2-Projektforslag

P2-gruppedannelsen

Vejledere:
Leif K. Jørgensen (3 MatØk grupper): B370, B376, B377.
Diego Ruano (4 Mat grupper): B371, B372, B373, B374.

Bivejleder:
Lars Bang Jensen

Moodle: 2. semester.